054-7982060
ג'ינסייקאן אומנויות לחימה

תקנון, הצהרת בריאות ונהלים

 1. הנני מודע/ת לכך שקרב מגע/MMA/full contact הינה אומנות לחימה ואקרובטיקה ונחשבת לענף ספורט אקסטרים לכן, יש סיכון לפציעות/תאונות בזמן אימון או כל פעילות פיזית אחרת במסגרת החוג.
 2. הנני מאשר/ת בזאת ומצהיר/ה ביודעין,על מצב בריאותי ואו של ילדי/ילדתי, כי לא ידוע לי על פציעה/מחלה/סיבה או גורם רפואי אחר כלשהו, העלול להפריע או לגרום להחמרה במצב הבריאותי, עקב אימון/פעילות פיזית או לא פיזית במסגרת החוג בתוך הסטודיו או מחוצה לו בכל מקום.
 3. עקב הצהרתי על בריאות תקינה לחלוטין, אני מוותר/ת בזאת על כל זכות או יכולת לתבוע את המועדון/בעליו/מאמניו אם יתברר שהסתרתי מידע רפואי. כמו כן, עקב הצהרתי על ידיעה שקרב מגע/פול קונטקט/MMA הינה אומנות לחימה וספורט אקסטרים, אני מוותר/ת בזאת על כל זכות או יכולת לתבוע את המרכז/בעליו/מאמניו. בכל מקרה, יהא הוא ו/או הוריו האחראיים הבלעדיים לכל נזק אשר ייגרם לו ו/או לפיצויו בשל כך.
 4. אני מודע/ת לכך ששעות וימי הפעילות נתונים לשינויים על פי שיקולים מערכתיים ובמידה והוחסר שיעור מצד המורה, יושלם השיעור במועד אחר, האימונים לא מתקיימים במועדי חגי ישראל אלא אם כן צוין אחרת .
 5. התנהגות בניגוד להוראות המועדון ו/או המדריכים ו/או אי גילוי בעיה רפואית כלשהי ו/או מחלה מהם סובל התלמיד, מסירים כל אחריות מהמועדון ו/או ההנהלה/בעלים ו/או המדריכים בקשר לכל נזק שיגרם לתלמיד ו/או בקשר לפיצויו בשל כך.
 6. הנהלת המועדון רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל תלמיד לפעילות במועדון או להפסיק את פעילותו הקיימת.
 7. המועדון מנהל אתר פייסבוק ,אינסטגרם ואתר באינטרנט שמתעדכן מעת לעת. בחתימתי על מסמך זה אני מסכים לפרסום שמי ותמונתי במסגרת קידום פעילות המועדון באתר הבית/באינטרנט/פייסבוק /אינסטגרם ו/או בכל מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון .אנו מודעים בזאת כי אנו מוותרים על כל זכות לרבות זכות שבקניין רוחני בתמונה/ות כאמור, וכן אנו מודעים כי בהסכמתנו זו אנו מצהירים כי בפרסום תמונה/ות כאמור אין כל פגיעה בפרטיות שלנו, בננו/בתנו ואנו מתחייבים שלא תהייה לנו כל דרישה ו/או תביעה כלפי אהד אשל/ המועדון/בעליו/מאמניו בגין צילום ו/או פרסום צילום ו/או כל שימוש אחר כמפורט לעיל.
 8. בגדי אימון הינם חובה ונדרשת תלבושת אחידה של חולצת המועדון, מכנסי קארטה ו/או מכנסי אימון קצרות – את החולצות ניתן לקנות במועדון ואת שאר הציוד באופן עצמאי או דרך המועדון – מחירי הביגוד מתעדכנים מעת לעת
 9. במהלך השנה ובהתאם להתקדמותו של התלמיד, מתקיימות פעילויות מעשירות נוספות כגון: מבחני דרגה, תחרויות, השתלמויות, מחנות אימונים ועוד – פעילויות אלו כרוכות בתשלום נוסף ואינן פעילויות חובה.
 10. המועדון בעליו ומאמניו אינם אחראי על אובדן ו/או גניבה של ציוד השייך למתאמנים.
 11. אני הח"מ מעל גיל 18 ו/או אימו או אביו של מי שפרטיו מולאו בטופס ההרשמה זה, קראתי את האמור בטופס הנ"ל, הבנתי את האמור בו והנני מקבל/ת על עצמי את כל ההתחייבויות וההצהרות הכלולות בו.

אישור התקנון

בלחיצה על שליחה אני מאשר/ת שקראתי את התקנון והנהלים והצהרתי נכונה על בריאותי

צרו קשר

צרו איתי קשר: